Přeskočit na obsah

Jazykové verze

20. 06. 2019
Bouřka

Hlavní navigace


Národní kulturní památky

 • Anežský klášter

  Anežský klášter je raně gotický stavební komplex vybudovaný králem Václavem I. a Přemyslem Otakarem I. v letech 1234 - 1280 pro klášter klarisek (zakladatelkou a představenou byla Václavova sestra Anežka). Komplex dvou kostelů (sv. Františka a sv. Salvátora), dvou kaplí (sv. Barbory a sv. Magdalény), kláštera klarisek, domu představené a hospodářských budov. Postupná obnova po r. 1945, od r. 1980 umístěna stálá expozice Národní galerie. NKP od 1978.

 • Archív České koruny

  Soubor 2 525 písemností z let 1158 - 1935 dokládající státoprávní existenci a suverenitu českého státu, jádro tvoří listiny do r. 1620. Nejvýznamnější a nejcennější archívní fond v ČR, jeden z nejzávažnějších listinných souborů svého druhu v Evropě. Byl součástí státního pokladu a uchováván spolu s korunovačními klenoty. Dnes je součástí Národního archívu v Praze.
  NKP od 1988.

 • Automobily NW a Tatra

  Vybraný soubor 5 původních automobilů Tatra (NW Präsident z roku 1898, Tatra 11 z roku 1925, Tatra 80 z roku 1935, Tatra 77a z roku 1937 a Tatra 87 z roku 1947) ze sbírek Národního technického muzea v Praze představuje unikátní reprezentanty produkce továrny Nesselsdofer Wagenbau Fabriks-Gesselschaft Kopřivnice, resp. její nástupnické kopřivnické továrny Tatra našeho nejstaršího domácího automobilového výrobce, jehož význam přesáhl hranice českých zemí, resp. Československé republiky. Všechny automobily dokládají nejenom vývoj automobilového designu a technického zdokonalování značky, ale současně jde i o svědky různých historických událostí. Automobil NW Präsident z roku 1898 (inv. č. NTM 4702) je nejstarším automobilem vyrobeným na území tehdejšího Rakouska - Uherska. Automobil Tatra 11 z roku 1925 (inv. č. NTM 30008) znamená převratné konstrukční řešení, ze kterého pak vycházely všechny další modely. Vůz Tatra 80 vyrobený v roce 1935 (model pro tehdejšího prezidenta ČSR T. G. Masaryka, inv. č. NTM 22214) byl vyroben jako luxusní typ v nepočetné sérii. Vůz Tatra 77a z roku 1937 (inv. č. NTM 37140) je prvním automobilem s aerodynamicky řešenou karoserií na světě. Automobil Tatra 87 z roku 1947 (inv. č. NTM 24474) proslul jak svou konstrukcí, tak i tím, že v něm podnikali své tehdejší cesty kolem světa cestovatelé J. Hanzelka a M. Zikmund.
  NKP od 2006.

 • Betlémská kaple

  Betlémská kaple

  Betlémská kaple je původní kaple vybudovaná r. 1391 nákladem měšťanů Jana z Mühlheimu a Kříže pro české bohoslužby. V letech 1402 - 1412 zde kázal Mistr Jan Hus. Zbořena r. 1786. V letech 1948 - 1954 kaple znovu vybudována J. Fragnerem podle nákresů původní kaple. Začleněny dochované části zdiva a architektonických článků i zlomky nápisů.
  NKP od 1962.

 • Bojiště bitvy na Bílé Hoře s mohylou a letohrádek Hvězda s oborou

  Bělohorská pláň se stala 8. 11. 1620 bojištěm, na němž podlehla česká stavovská vojska císařské armádě (vůdcové popraveni na Staroměstském náměstí). Lovecká obora založena 1530 Ferdinandem I., letohrádek postaven v letech 1555 - 1556 na půdorysu šesticípé hvězdy. Nástropní štuky patří k nejvýznamnějším renesančním památkám ve střední Evropě.
  V letech 1945 - 1951 zde upraveno Muzeum Aloise Jiráska. 1968 rozšířeno o Muzeum Mikoláše Alše. Po rekonstrukci v r letech 1996 - 2000 muzeum nebylo obnoveno, letohrádek využívá Památník národního písemnictví pro výstavní účely.
  NKP od 1962.

 • Břevnovský klášter

  Břevnovský klášter je první mužský klášter v Čechách. Založen Boleslavem II. a sv. Vojtěchem 14. 1. 993. Klášter si po celý středověk zachoval úlohu významného centra náboženství a kulturního života. Počátkem 18. stol. opět zaujal přední místo mezi našimi duchovními institucemi jako iniciátor uměleckého dění. Dnešní podoba vznikla v letech 1708 - 1745. Konvent s prelaturou postaveny podle projektu K. I. Diezenhofera.
  Fresky nástropní malby z 1. pol. 18. stol. od K. Kováře. Nástropní malba tereziánského sálu od K. D. Asama z r. 1727 je jednou z nejvýznamnějších fresek českého baroka.
  NKP od 1991.

 • Bývalé jezuitské gymnázium Praha

  Bývalé jezuitské gymnázium Praha je budova ve Sněmovní ulici na Malé Straně.
  NKP od 1995.

 • České korunovační klenoty

  Přemyslovská koruna s původními prvky z 11. a 13. stol. přepracovaná 1345 na popud Karla IV. na korunu svatováclavskou. Zpracována ze zlata o jednadvaceti karátech, posázená drahokamy, váží 2499 gramů. Dále korunovační jablko a žezlo z doby Rudolfa II., svatováclavský meč asi z r. 1356 a kříž z ryzího zlata z doby po r. 1354. Klenoty jsou uloženy v katedrále sv. Víta.
  korunovacni-klenoty.cz
  NKP od 1962.

 • Čestná pohřebiště spojeneckých armád a bojovníků za svobodu na Olšanech

  Pietní místo, areál čestných pohřebišť sovětských a bulharských vojáků, vojáků Commonwealthu, hroby padlých v Pražském květnovém povstání a čestné pohřebiště příslušníků I. odboje
  NKP od 1978 a 1999.

 • Dalimilova kronika - fragment

  Bohatě ilustrovaný úryvek latinského překladu. Latinský překlad Dalimilovy kroniky pochází z druhé poloviny 14. století. Vznikl, jak bylo tehdy zvykem, na objednávku v ateliéru pravděpodobně v italské Bologni, Padově či Benátkách. Dalimilovy kronika z doby kolem roku 1310 je nejstarším dějepisným dílem v českém jazyce.
  NKP od 1. 7. 2010.


Widgety

Rezervace ubytování

Datum příjezdu

Datum odjezdu

Počasí

Bouřka

Den: 27/31 °C Noc: 18/14 °C

Oblačno

Den: 27/31 °C Noc: 18/14 °C

Oblačno

Den: 22/26 °C Noc: 15/11 °C

Přeskočit na hlavní menu