Přeskočit na obsah

Jazykové verze

17. 07. 2019
Oblačno

Hlavní navigace


Národní kulturní památky

 • Dům U Černé Matky Boží

  Jedinečný kubistický Dům U Černé Matky Boží byl postavený architektem Josefem Gočárem v letech 1911 - 1912.
  NKP od 1. 7. 2010.

 • Dům umělců - Rudolfinum

  Dům umělců - Rudolfinum

  Dům umělců -Rudolfinum je postavený v neorenesančním slohu v letech 1876 - 1884 podle projektu J. Zítka a J. Schulze jako koncertní síň a galérie. Vedle Národního divadla nejvýznamnější neorenesanční budova Prahy. Ve 20. - 30. letech sídlo parlamentu.
  NKP od 1989.

 • Hradiště a keltské oppidum Závist

  Hradiště a keltské oppidum Závist je pravěká pevnostní soustava obývaná již od 3. tisíciletí př. n. l. V 5.-1. stol. př. n. l. opevněné mocenské středisko Keltů, oppidum. Ve 4. - 5. stol. vybudováno první keltské hradiště se svatyní na akropoli. Na přelomu 2. a 1. stol. př. n. l. bylo přebudováno a rozšířeno. Významné nálezy slovanského osídlení sahají od příchodu Slovanů až do přelomu 9. a 10. stol. Nejrozsáhlejší pravěký opevněný celek na území Čech, který pravděpodobně po dlouhé období tvořil centrum pravěkého osídlení české kotliny.
  NKP od 1989.

 • Hradiště Šárka

  Slovanské hradisko vyrostlo na Kozákově skále a Vanžově v Divoké Šárce. Spíše bylo bohatším obchodním střediskem zásadního významu pro pražskou oblast před vznikem Pražského hradu. Kombinací valů a skal vzniklo vnitřní hradisko a dvě předhradí. Rozkvět hradiska spadá od 8. stol. n. l., v 9. stol. jeho význam upadá.
  NKP od 1995.

 • Karlův most se sochařskou výzdobou

  Karlův most byl založen 1357 na místě románského Juditina mostu (z doby kolem r. 1170). Dostavěn r. 1402, stavitelem byl P. Parléř. Je dlouhý 515 metrů, široký 9,5 metrů, spojuje Malou Stranu se Starým Městem. Je jedním z nejstarších mostů ve střední Evropě. Staroměstská mostní věž vybudována v 2. pol. 14. stol., nižší malostranská věž je z 2. pol.12. stol., renesančně upravena po r. 1591, vyšší malostranská věž je z 2. pol. 15. stol. Most vyzdoben 30 barokními sochami většinou z let 1638 - 1714 (autory mj. Matyáš Braun a J. F.M. a M. Brokofové). Sochy zčásti nahrazeny kopiemi bratří Maxů z poloviny 19. stol.nebo novodobými kopiemi.
  NKP od 1962.

 • Karolinum

  Karolinum je různorodý komplex budov od gotiky až po 19. stol. Základem gotický Rotlevův dům. Od roku 1383 sídlo Karlovy koleje (nejstarší univerzitní kolej ve střední Evropě). V letech 1946 - 1968 adaptace areálu podle projektu J. Fragnera.Dnes sídlo rektora a centrálních institucí Univerzity Karlovy.
  NKP od 1962.

 • Klášter Na Slovanech (Emauzy)

  Klášter Na Slovanech (Emauzy)

  S kostelem P. Marie a kaplí sv. Kosmy a Damiána. Klášter založen Karlem IV. roku 1347 při podskalském farním kostelíku sv. Kosmy a Damiána (původně románský z 12. stol.) pro slovanské benediktiny, konající bohoslužby staroslověnským jazykem. Kostel P. Marie dokončen 1372. 1611 kostel i klášter zpustošeny, v 2. pol. 17. stol. obnoveny, částečně zbarokizovány. V letech 1880 - 1885 provedena regotizace. 14. 2. 1945 při bombardování Prahy Emauzy poškozeny, kostel obnoven 1967 podle projektu arch. F. M. Černého. Ambit býv. kláštera z r. kolem 1360 rekonstruován i s vzácnými nástěnnými malbami (výjevy ze Starého a Nového zákona). Areál obnoven v letech 1966 - 1969. NKP od 1978.

 • Klementinum

  Klementinum je rozsáhlý komplex budov budovaný postupně od r. 1653 do 2. pol. 18. stol. Západní část s monumentální pilastrovou fasádou do Křižovnické a Platnéřské ul. postavena asi podle projektu C. Luraga. V interiérech malovaná a štukovaná výzdoba z téže doby. Další průčelí vrcholně barokní (F. M. Kaňka) s plastickou výzdobou z dílny M. Brauna. Areálu dominuje věž bývalé klementinské hvězdárny z r. 1723.
  NKP od 1995.

 • Kodex vyšehradský

  Kodex vyšehradský náleží do historického fondu Národní knihovny České republiky v Praze, resp. původního historického fondu pražské univerzitní knihovny, jež je nejenom nejlépe dochovaným souborem rukopisů a starých tisků v českých zemích, ale i jednou z nejvýznamnějších rukopisných sbírek ve střední Evropě. Bohatě iluminovaný raně středověký, resp. románský Kodex vyšehradský, jeden z nejcennějších rukopisů tohoto fondu, se řadí do uměleckého okruhu tzv. řezenské školy knižní malby v 11. století. Rukopis byl pořízen ke korunovaci českého knížete Vratislava II.. prvním českým králem v roce 1086, a proto bývá někdy označován rovněž jako Korunovační evangelistář Vratislavův. Rukopis vyniká obrazovými kompozicemi a především ikonografickým obsahem a patří mezi nejcennější románské práce svého druhu v Evropě.
  NKP od 2006.

 • Kostel Matky Boží před Týnem

  Trojlodní bazilika, boční lodě s gotickou klenbou, hlavní loď po požáru v r. 1679 znovu zaklenuta v barokním slohu. Kostel založen v polovině 14. stol., stavba přerušena husitskou revolucí, ve stavbě pokračováno od r. 1457. Některé prvky dokládají účast parléřské huti. Stavba dokončena na počátku 16. stol. Severní věž vyhořela v r. 1819.
  NKP od 1992 (původně v souboru NKP Staroměstského náměstí).


Widgety

Rezervace ubytování

Datum příjezdu

Datum odjezdu

Počasí

Oblačno

Den: 20/24 °C Noc: 13/9 °C

Polojasno

Den: 21/25 °C Noc: 13/9 °C

Polojasno

Den: 23/27 °C Noc: 14/10 °C

Přeskočit na hlavní menu