Přeskočit na obsah

Jazykové verze

17. 07. 2019
Oblačno

Hlavní navigace


Národní kulturní památky

 • Staronová synagoga

  Staronová synagoga

  Staronová synagoga je nejcennější památka pražského ghetta, patří k nejstarším dochovaným synagogám v Evropě a nejhodnotnějším dílům rané gotiky v Praze. Síňové dvoulodí postaveno zhruba v letech 1275 - 1280. Vně cihlové štíty ze 14. stol., obklopena přístavky z doby od 14. do 17. stol.
  NKP od 1995.

 • Starý židovský hřbitov

  Starý židovský hřbitov

  Starý židovský hřbitov vznik v 1. pol. 15. stol., rozšiřován v 16., 17. i 18. stol. Pohřbívání ukončeno v r. 1787. Na jeho ploše umístěno 20.000 náhrobků. K nejvýznačnějším patří hrob Abigdora Kara z r. 1439, tumba Mordechaje Maisela z r. 1601 a tumba pověstného rabiho Jehudy Löwa z r. 1609. Symboly vytesané na náhrobcích označují rody pohřbených nebo jejich zaměstnání.
  NKP od 1995.

 • Stavovské divadlo

  Stavovské divadlo

  Stavovské divadlo bylo postaveno v letech 1781 - 1783 podle návrhu arch. A. Haffeneckera nákladem hraběte Nostice, od 1799 vydržováno českými stavy (název Stavovské). 1920 odevzdáno veřejnosti, správně spojeno s Národním divadlem. 1949 přejmenováno na Tylovo. 1787 zde byla premiéra Dona Giovanniho. 1834 premiéra Tylovy Fidlovačky (poprvé zazpívána píseň Kde domov můj), do 1920 hrálo převážně německy.
  NKP od 1962.

 • Strahovský klášter

  Strahovský klášter

  Strahovský klášter je rozsáhlý komplex kláštera řádu premonstátů zahrnuje řadu budov s kostelem a hospodářskými objekty a nádvořími. Byl založen knížetem Vladislavem II. a olomouckým biskupem Jindřichem Zdíkem roku 1140. Raně gotická a zejména rozsáhlá barokní přístavba (J.B. Mathey, A.Luraso, I.J.Palliardi) dala klášteru dnešní vzhled.
  NKP od 1989.

 • Valdštejnský palác

  Valdštejnský palác

  Valdštejnský palác je rozsáhlý raně barokní komplex postavený v letech 1621 - 1626 pro Albrechta z Valdštejna podle projektu A. Spezzy a N. Sebregondiho. Hlavní budova dvoupatrová na uzavřené dispozici se dvěma nádvořími paralelními k průčelí. Na ni napojen trakt koníren s navazující čtyřkřídlou jednopatrovou budovou určenou pro provoz dvora. Severní chodba vede k příčně položené jízdárně. Její osa se asi v polovině tupoúhle zalamuje a toto zalomení je určující i pro zahradu. Bohatá vnitřní výzdoba. Sídlo Ministerstva kultury do 1996. 21. 2. 1996 schválila Poslanecká sněmovna zákon, podle něhož je spolu s paláci Kolovratským a tzv. malým Fürstenberským sídlem druhé komory Parlamentu, Senátu. Oficiálním sídlem Senátu je od 1. 3. 1996.
  NKP od 1995.

 • Velislavova bible

  Velislavova bible vznikla v Čechách v době kolem roku 1350. Je nazývána podle svého objednatele, mnohonásobného kanovníka a mistra pražské univerzity Velislava, který působil rovněž ve službách Jana Lucemburského a Karla IV., zejména jako diplomat a pronotář nebo zástupce říšského kancléře. Jde o jeden z nejrozsáhlejších obrazových kodexů vrcholného středověku v Evropě a unikátní doklad tehdejšího dvorského umění. Je opatřen početným souborem perokreseb spoře kolorovaných pestrými barvami, jejichž námětové bohatství dokumentuje mimo jiné široké spektrum každodenního života středověkého člověka. Velislavova bible je uchovávána v Národní knihovně České republiky.
  NKP od 2006kodex vyšehradský.

 • Vyšehrad

  Vyšehrad

  Oblast hradu s opevněním a hřbitovem. Vznik v 10. stol. jako přemyslovské hradiště. Bájné sídlo kněžny Libuše a Přemysla Oráče. Panovnickým sídlem a centrem státu do r. 1140.
  Za husitské revoluce vypálen, v 17. stol. přestavěn v dnešní barokní citadelu. Románský kapitulní chrám sv. Petra a Pavla z 11. stol. přestavěný goticky v 2. pol. 14. stol. Románská rotunda sv. Martina z konce 11. stol. Základy baziliky sv. Vavřince z konce 11. stol. Při kostele Vyšehradský hřbitov, v letech 1889 - 1893 vybudováno národní pohřebiště Slavín, kde jsou pohřbeny nejvýznamnější osobnosti české kultury.
  NKP od 1962.

 • Zámek a park v Průhonicích

  Průhonický zámek v dnešní podobě je výsledkem řady přestaveb původně gotického hrádku. Přilehlý park patří do soupisu historických zahrad mezinárodní organizace ICOMOS. Jeho zakladatelem je hrabě Arnošt Emanuel Silva-Tarouca.
  NKP od 1. 7. 2010.

 • Zbraslavský klášter

  Zbraslavský klášter je původní lovecký dvůr Přemysla Otakara II. věnovaný Václavem II. řádu cisterciáků. Pohřebiště Přemyslovců Václava II., Václava III., královny Elišky, Václava IV. Základní kámen položen 1297. Klášterní kostel P. Marie a klášterní budovy dostavěny 1333, zničeny 1420 husity a znovu poškozeny za třicetileté války.
  Chrám zanikl, jeho půdorys zjištěn archeologickým průzkumem. Klášter obnovován od 2. pol. 17. stol. do 1. pol. 18. stol. 1785 zrušen a přeměněn na rafinerii cukru. V letech 1911 - 1925 postupně obnoven podle návrhů D. Jurkoviče a A. Čenského. Zničený gotický chrám měl nahradit barokní kostel z let 1650 - 1654. Západně od kostela čtyřkřídlá dispozice býv. konventu, stavba zahájena 1709 podle J. Santiniho a dokončena 1724 - 1732.
  NKP od 1995.


Widgety

Rezervace ubytování

Datum příjezdu

Datum odjezdu

Počasí

Oblačno

Den: 20/24 °C Noc: 13/9 °C

Polojasno

Den: 21/25 °C Noc: 13/9 °C

Polojasno

Den: 23/27 °C Noc: 14/10 °C

Přeskočit na hlavní menu