Přeskočit na obsah

Jazykové verze

17. 07. 2019
Oblačno

Hlavní navigace


Top památky - Pražský hrad

První zděnou stavbou byl kostel Panny Marie, jehož zbytky nalezneme mezi II. nádvořím Pražského hradu a zahradou Na baště. V současné době je komplex Pražského hradu tvořen několika veřejnými prostranstvími (I. nádvoří Pražského hradu, II. nádvoří Pražského hradu, III. nádvoří Pražského hradu, náměstí U sv. Jiří, Vikářská ulice, Jiřská ulice, Zlatá ulička u Daliborky, část ulice U Prašného mostu, Královská zahrada, Zahrada na terase Jízdárny Pražského hradu, Lumbeho zahrada, Jelení příkop, Kyklopské schody, Prašný most, zahrada Na baště, Rajská zahrada, Hartigovská zahrada, zahrada Na Valech, zahrada na Opyši, Dělostřelecká bašta, Hradní rampa, Staré zámecké schody, Zámecké schody) a těmito nejvýznamnějšími stavbami (Chrám sv. Víta, Tereziánský palác, Starý královský palác, Ludvíkovo křídlo, Letohrádek královny Anny /Královský letohrádek/, Míčovna v Královské zahradě, Jízdárna Pražského hradu, Bazilika sv. Jiří, Klášter sv. Jiří, Kaple Všech svatých, Kaple sv. Kříže, Staré proboštství, Nové proboštství, Nejvyšší purkrabství, Rožmberský palác (Ústav šlechtičen), Lobkovický palác, Daliborka, Bílá věž, Černá věž, Prašná věž (Mihulka), Lví dvůr, Národní galerie (expozice v klášteře sv. Jiří) a další). Veřejná prostranství a objekty obsahují nepřeberné množství památek a uměleckých skvostů. Za všechny lze jmenovat Korunovační klenoty uložené v chrámu sv. Víta.

V historii Pražského hradu jsou vepsány nejen dějiny České republiky, ale významnou měrou i dějiny Evropy. Nejvýznamnějším panovníkem, který zde sídlil, byl Karel IV.

Od roku 1918, tedy od vzniku samostatného Československa, je Pražský hrad sídlem prezidentů.

Objekty přístupné se vstupenkou Správy Pražského hradu

Starý královský palác, expozice Příběh Pražského hradu, expozice Svatovítský poklad, Bazilika sv. Jiří, Zlatá ulička, Obrazárna Pražského hradu, Prašná věž Mihulka, Katedrála sv. Víta, Rožmberský palác a Velká jižní věž katedrály.

nahoru

Kontakt

Pražský hrad
119 08 Praha 1
Tel.: 224 371 111, 224 372 434 - informační středisko
E-mail: tourist.info@hrad.cz
http://www.hrad.cz

nahoru

Návštěvní doba

duben - říjen 9 - 17
listopad - březen 9 - 16
zavírací den: 24. 12.
celoroční provoz, pondělní provoz

Průchod areálem

 • duben - říjen 5 - 24
 • listopad - březen 6 - 23

Střídání stráží

Střídání na stanovištích:

 • V letní turistické sezóně každou celou hodinu od 7 h do 20 h
 • V zimní turistické sezóně každou celou hodinu od 7 h do 18 h

Slavnostní střídání stráží s fanfárami a výměnou standarty na I. nádvoří denně ve 12.00
Přehlídková vystoupení příslušníků Hradní stráže v letní sezóně ve vybranou středu v měsici od 14 hod. Termíny zde

nahoru

Vstupné

Vstupenky jsou platné dva dny (v den zakoupení a následující den). Lze je zakoupit v Informačních střediscích Správy Pražského hradu na 2. a 3. nádvoří, v pokladnách ve Slévárenském dvoře, v Obrazárně Pražského hradu, ve Starém královském paláci, v Lobkowiczkém paláci v Jiřské ulici a ve dvou pokladnách ve Zlaté uličce u Daliborky. Platba je možná i platební kartou. Vstupenky pro 20 a více osob je možno též objednat na adrese: tourist.info@hrad.cz

okruh A

Starý královský palác, expozice Příběh Pražského hradu, bazilika sv. Jiří, Prašná věž, katedrála sv. Víta, Rožmberský palác, Zlatá ulička s Daliborkou

 • 350,- dospělí
 • 175,- mládež 6 - 16 let a studenti středních škol, studenti vysokých škol, senioři starší 65 let
 • 700,- rodinné (1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby)

Délka prohlídky: cca 240 - 300 min


okruh B

Starý královský palác, Bazilika sv. Jiří,  Katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha, Zlatá ulička s Daliborkou

 • 250,- dospělí
 • 125,- mládež 6 - 16 let a studenti středních škol, studenti vysokých škol, senioři starší 65 let
 • 500,- rodinné (1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby)

Délka prohlídky: cca 120 min

OKRUH c

Expozice Svatovítského pokladu, Obrazárna Pražského hradu

 • 350,- dospělí
 • 175,- mládež 6 - 16 let a studenti středních škol, studenti vysokých škol, senioři starší 65 let
 • 700,- rodinné (1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby)

Expozice Příběh Pražského hradu

 • 140 Kč - dospělí
 • 70 Kč - mládež 6 - 16 let a studenti středních škol, studenti vysokých škol, senioři starší 65 let
 • 280 Kč - rodinné (1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby)

Obrazárna Pražského hradu

 • 100 Kč - dospělí
 • 50 Kč - mládež 6 - 16 let a studenti středních škol, studenti vysokých škol, senioři starší 65 let
 • 200 Kč - rodinné (nejméně 1 dítě a max. 2 dospělé osoby)

Prašná věž Mihulka

 • 70 Kč - dospělí
 • 40 Kč - mládež 6 - 16 let a studenti středních škol, studenti vysokých škol, senioři starší 65 let
 • 140 Kč - rodinné (nejméně 1-5 dětí a max. 2 dospělé osoby)

Katedrála Sv. Víta, Václava a Vojtěcha

 • vstup zdarma jen do novogotické části u vchodu
 • historická část je součástí prohlídkového okruhu A a B

návštěvní doba a bohoslužby zde

Velká Jižní věž katedrály

 • Otevřeno denně, v letní sezóně 10 - 18, v zimní sezóně denně 10 - 17 (poslední vstup do věže je půl hodiny před zavírací dobou). V případě nepříznivého počasí je věž uzavřena.
 • Vstupné jednotné 150 Kč
 • Přístup ze III. hradního nádvoří vstupem vlevo od Zlaté brány.

Kaple sv. Kříze - expozice Svatovítský poklad

 • Otevřeno denně, v letní sezóně 10 - 18, v zimní sezóně denně 10 - 17
 • 300 Kč - dospělí
 • 150 Kč - mládež 6 - 16 let a studenti středních škol, studenti vysokých škol, senioři starší 65 let
 • 600 Kč - rodinné  (1 až 5 dětí do 16 let a max. 2 dospělé osoby).
 • 150 Kč pro skupinu žáků základních škol v max. počtu 30 žáků + 2 osoby doprovodu po předložení jmenného seznamu potvrzeného školou)

 

Volný vstup

 • děti z mateřských škol s pedagogickým doprovodem
 • děti do 6 let
 • držitelé průkazu ZTP
 • držitelé průkazu ZTP-P včetně jedné osoby doprovodu
 • zřetelně označení licencovaní průvodci s klienty, kteří mají zakoupené vstupenky do návštěvnických objektů

Vstupné pro třídy základních škol:

Okruh A + Obrazárna Pražského hradu - žáci základních škol s pedagogickým doprovodem po předložení jmenného seznamu potvrzeného školou (vstupné pro skupinu v max. počtu 30 žáků + 2 osoby doprovodu) – 150 Kč

Průvodce

 • Čeština, angličtina, francouzština, němčina, italština, ruština, španělština
 • pondělí - sobota, délka prohlídky dle přání klientů
 • Český jazyk: 50 Kč na osobu a hodinu prohlídky (min. 200 Kč)
 • Jiný jazyk: 100 Kč na osobu a hodinu prohlídky (min. 400 Kč)
 • Možná též prohlídka s Audioprůvodcem - zapůjčení přístroje s nahrávkou (350,--/3 hod. nebo 450,-- na celý den).

Hodinová prohlídka s průvodcem zahrnuje návštěvu následujících objektů: Katedrála sv. Víta, Starý královský palác.

Na vlastní žádost a po předchozí domluvě je možno průvodcovský výklad rozšířit o stálou expozici Příběh Pražského hradu, expozici Svatovítského pokladu, Baziliku sv. Jiří, Zlatou uličku, Obrazárnu Pražského hradu a Rožmberský palác.

Objednávání prohlídek s profesionálními průvodci Správy Pražského hradu: e-mail tourist.info@hrad.cz nebo telefonicky 224 373 208, 224 373 584.

Je povoleno fotografovat a filmovat ve vybraných objektech, které jsou součástí standardních okruhů

 • poplatek 50 Kč.
 • fotografovat nelze v expozicích Příběh Pražského hradu a Svatovítský poklad a v Obrazárně Pražského hradu

Pro nevidomé a slabozraké jsou k dispozici plastické průvodce ve slepeckém písmu.

Bezbariérové vstupy:

 • Starý královský palác
 • Většina expozice Příběh Pražského hradu
 • Bazilika sv. Jiří
 • Míčovna
 • Císařská konírna
 • Rudolfova galerie a Španělský sál ze Široké chodby
 • Obrazárna Pražského hradu
 • Zahrady Pražského hradu
 • Zlatá ulička

nahoru


Fotogalerie

Přeskočit na hlavní menu