Přeskočit na obsah

Jazykové verze

26. 04. 2019
Skoro jasno

Hlavní navigace


Top památky - Vyšehradský hřbitov a Slavín

Ze starého vyšehradského hřbitůvku z roku 1660 vzniklo z podnětu probošta Václava Štulce v 70. letech 19. st. vyšehradské národní pohřebiště. Hřbitov zde stál již v r. 1260. Svou dnešní podobu získal v roce 1869 a patří k nejvýznamnějším pražským hřbitovům. Má rozlohu 0,81 ha. Antonín Barvitius navrhl mramorové hrobky na jižní a východní straně hřbitova a Antonín Wiehl navrhl arkády, které byly postaveny podle italského vzoru kolem okraje hřbitova. Křížovou klenbu malbami zdobených arkád nesou toskánské sloupy z pískovce. Hlavní cesta vede hřbitovem ke Slavínu, společné hrobce národních velikánů. S myšlenkou vystavět společnou hrobku přišel spolek Svatobor, bylo to v roce 1862 a v jeho čele stál František Palacký. Slavín byl postaven v letech 1889 až 1893 podle návrhu architekta Antonína Wiehla. Sochařskou výzdobu provedl Josef Mauder v letech 1892 - 03: nad ústředním pomníkem Slavína je umístěn sarkofág, nad nímž se sklání alegorická okřídlená postava Génia vlasti. Po stranách pomníku jsou dvě sochy, představující na levé straně Vlast truchlící a po pravé straně Vlast vítěznou. Na přední straně pomníku jsou tři tabule se jmény prvních patnácti pochovaných ve Slavíně. První byl básník Julius Zeyer v r. 1901, který je autorem veršů na soklech postranních soch: Svých synů prach vlast, truchlíc, zemi vrací, Jich skutky, jásajíc, po věky lidstvu hlásá. Nad tabulemi se jmény je napsáno motto Slavína: „Ač zemřeli, ještě mluví.“

Ve Slavíně jsou pohřbeni:

 • Julius Zeyer (1841 - 1901), básník, spisovatel a překladatel
 • Tomek Wácslav Wladiwoj (1818 - 1905), historik
 • Píč Josef Ladislav (1847 - 1911), historik a archeolog
 • Sládek Josef Václav (1845 - 1912), básník a překladatel
 • Vrchlický Jaroslav (1853 - 1912), básník a překladatel
 • Král Josef (1853 - 1917), profesor klasické filologie na KU
 • Svobodová Růžena (1868 - 1920), spisovatelka
 • Novák Jan V. (1853 - 1920), literární historik
 • Klecanda Jan (1855 - 1920), spisovatel a novinář
 • Myslbek Josef Václav (1848 - 1922), sochař, autor pomníku sv. Václava na Václavském nám.
 • Štursa Jan (1880 - 1925), sochař
 • Gruber Josef (1865 - 1925), profesor ekonomie na právnické fakultě KU
 • Hynais Vojtěch (1854 - 1925), malíř, autor opony Národního divadla
 • Destinnová Ema (1878 - 1930), zpěvačka, sólistka ND a Metropolitní opery v New Yorku
 • Hilbert Kamil (1869 - 1933), architekt
 • Hilbert Jaroslav (1871 - 1936), dramatik
 • Klášterský Antonín (1866 - 1938), básník a překladatel
 • Mucha Alfons (1860 - 1939), malíř
 • Kubelík Jan (1880 - 1940), houslový virtuos, otec dirigenta a skladatele Rafaela Kubelíka
 • Křižík František (1847 - 1941), elektrotechnik a vynálezce
 • Hujer Oldřich (1880 - 1942), profesor filologie na KU, autor prací o srovnávací indoevropské a slovanské jazykovědě
 • Kafka Bohumil (1878 - 1942), sochař a medailér
 • Svoboda František Xaver (1860 - 1943), spisovatel
 • Hora Josef (1891 - 1945), básník, novinář a překladatel
 • Gočár Josef (1880 - 1945), architekt
 • Špála Václav (1885 - 1946), malíř
 • Toman Karel (1877 - 1946), básník
 • Heřman Jan (1886 - 1946), klavírní virtuos
 • Šaloun Ladislav Jan (1870 - 1946), sochař, autor pomníku Jana Husa na Staroměstském nám.
 • Engelmüller Karel (1872 - 1950), divadelní kritik a historik
 • Zítek Vilém (1890 - 1956), pěvec - bas ND
 • Kocián Jaroslav (1883 - 1950), houslový virtuos
 • Pujmanová Marie (1893 - 1958), spisovatelka
 • Lauda Jan (1898 - 1959), sochař
 • Honzík Karel (1900 - 1960), architekt
 • Pujman Ferdinand (1899 - 1961), režisér ND
 • Mařák Otakar (1872 - 1939), zpěvák - tenorista ND
 • Hoffmann Karel (1871 - 1936), houslista, primárius Českého kvarteta
 • Kubín Josef Štefan (1864 - 1965), spisovatel, etnograf, sběratel lidové slovesnosti
 • Fragner Jaroslav (1898 - 1967), architekt
 • Pelc Antonín (1895 - 1967), malíř
 • Kubla Richard (1890 - 1964), zpěvák - tenorista ND
 • Novák Vojta (1886 - 1966), herec a režisér ND
 • Beníšková Otilie (1882 - 1967), herečka ND
 • Štěpánek Zdeněk (1896 - 1968), herec ND
 • Maxián František (1907 - 1971), klavírní virtuos
 • Ungrová Kamila (1887 - 1972), sólistka opery ND
 • Vejražka Vítězslav (1915 - 1973), herec ND
 • Strnadel Antonín (1910-1975), malíř
 • Kohout Eduard (1889 - 1976), herec ND
 • Boháč Ladislav (1907 - 1978), herec ND
 • Marvan Jaroslav (1901 - 1974), herec ND
 • Bednář Václav (1905 - 1987), pěvec - baryton ND
 • Kubelík Rafael (1914 - 1996), dirigent České filharmonie a skladatel, po r. 1948 v exilu
 • Nedbal Oskar (1874 - 1930), dirigent a hudebník

Někteří významní jedinci byli do Slavína přeneseni až několik let po smrti z jiného hrobu, např. Otakar Mařák, jiní si nepřáli být sem pohřbeni, např. Jan Neruda. Jména posledních pěti osobností se na desku Slavína nevešla, nejsou zde uvedena. O Slavín a hroby dalších 12 významných osobností se stará spolek Svatobor, který obnovil svou činnost v r. 1990.

Na vyšehradském hřbitově je pohřbeno na 600 významných osobností - spisovatelů, vědců, básníků, výtvarných umělců, skladatelů, herců, lékařů, politiků aj., jejichž náhrobky jsou vynikajícími uměleckými díly. Např. na náhrobku Josefa Čapka je uvedeno, že má „hrob v dáli“, neboť zemřel na pochodu smrti v koncentráku. Na pomníku Vítězslava Nezvala a jeho syna Roberta, tragicky zahynuvšího před otcem, je portrétní hlava básníka, kterou ztvárnil sochař Otakar Švec. Herec Vlastimil Fišar má náhrobek od Olbrama Zoubka, hrob krasobruslařky Hany Maškové zdobí okřídlené ženské torzo od Jana Štursy, hrob herečky Jany Rybářové plastika Zamyšlená od Jana Hány. Dr. Milada Horáková, popravená komunisty, zde má symbolický hrob s bustou - bílým náhrobkem, který dal vytvořit Klub protifašistických bojovníků. Ostatky Ferdinanda Peroutky sem byly v r. 1993 převezeny z New Yorku, kde zemřel. Karel Čapek a jeho žena Olga Scheinpflugová mají náhrobek ve tvaru Božích muk s otevřenou knihou a znakem Československé republiky, který zde kupodivu vydržel po celý protektorát. Na jejich hrobě je malá mistička, „aby z ní mohli ptáci pít“. Také hrob spisovatele a dramatika Františka Langera, milovníka slunečních hodin, je pozoruhodný. Je osazen slunečními hodinami s latinským nápisem: Non numero horas nisi serenas (Počítám jen šťastné hodiny). Navíc je do nich včleněno znamení ryby a lva - měsíc narození a smrti Františka Langera. Hrob Karla Hynka Máchy sem byl přenesen těsně před začátkem 2. světové války v r. 1938 z obavy před rozpínavostí německého nacismu z Litoměřic i s klasicizujícím pomníkem s nápisem: Dalekáť cesta má, marné volání. Malíř Mikoláš Aleš má na pomníku svou bustu od Bohumila Kafky. Václav Hanka, tvůrce Rukopisu Královédvorského a Zelenehorského, zde má svůj hrob od spolku Svatobor s jeho symbolem - tři ruce držící se kruhu znázorňují heslo spolku: Pomáhej, osvěcuj, pamatuj. Na pomníku je vyryto Hankovo osobní heslo: Národy nehasnou, dokud jazyk žije. Lékař a fyziolog světového jména Jan Evangelista Purkyně má na hrobě na vrcholu pylonu postaveného rovněž Svatoborem latinské motto své buněčné teorie: Vše živé pochází z vejce. Je zde i jeho osobní heslo: Pokud a kde Bůh žíti povelí, buď věren Bohu, vlasti, příteli. Na hrobě básníka a revolucionáře z r. 1848 Josefa Václava Friče je dobové heslo radikálního demokrata: Kéž by tu se mnou v jeden hrob zapadlo neštěstí mého národa. Sochař Václav Levý a sochař Břetislav Benda mají na hrobě své vlastní plastiky. Jan Neruda si nepřál odpočívat ve Slavíně, proto má podle svého přání a především zásluhou své hospodyně hrob pod širým nebem, ač měl být jako první pohřben do Slavína. Hrob Boženy Němcové zdobí autorčina reliéfní podobizna v bronzovém oválném medailonu a reliéfní výjev z Babičky od sochaře Tomáše Seidana a medailéra Václava Seidana upravený ve spolupráci s Josefem Václavem Myslbekem. Od Josefa Václava Myslbeka je pohřební busta na hrobce největšího českého nakladatele Jana Otty, bronzová výzdoba a busta na hrobě Františka Ladislava Riegra, dále portrétní reliéf na hrobě spisovatele a pedagoga Jana Karla Škody a reliéf s Madonou orodující na hrobě architekta J. P. Šebka. Spisovatel Václav Beneš Třebízský má na hrobě vynikající plastiku Žal od symbolisty Františka Bílka. Ladislav Šaloun vytvořil bustu skladatele na hrobě Antonína Dvořáka s motivem smuteční vrby a harfy a reliéf Nejsvětější Trojice na hrobě rodiny Jeřábkovy, jakož i sochu Ženy sypající růže na hrob z bílého mramoru pro rodinu Mílovu. Otakar Španiel je tvůrcem bust na hrobech houslových virtuosů Ferdinanda Lauba a Františka Ondříčka. Bohumil Kafka vytvořil sochu Anděla smrti pro rodinu Jiráskovu. Tuto galerii soch pod širým nebem doplňují plastiky Josefa Maudra, Bohuslava Schnircha, Stanislava Suchardy (vlastní hrob), Otakara Švece, Václava Levého, Čeňka Vosmíka, Jana Štursy, Karla Lidického a dalších.

Významné osobnosti pohřbené na Vyšehradském hřbitově (mimo Slavín)

(podle knihy Petra Kovaříka Klíč k pražským hřbitovům; poslední údaj znamená umístění hrobu):

A

 • Adámek Rudolf (1882 - 1953), malíř, 8B-30
 • Adamíra Jiří (1926 - 1993), herec ND, autor plastiky Olbram Zoubek, 10C-86
 • Aleš Mikoláš (1852 - 1913), malíř, autor portrétní busty Bohuslav Kafka, 12B-60
 • Ančerl Karel (1908 - 1973), šéfdirigent České filharmonie, 6D-59

B

 • Babánek Emanuel (1830 - 1900), poslední vyšehradský purkmistr, 10A-22
 • Bartík Otakar (1868 - 1936), baletní mistr Metropolitní opery v New Yorku, 5E-88
 • Bartůněk Václav (1899 - 1985), probošt Kapituly Všech svatých, 13-jeptišky
 • Bass-Eduard (1888 - 1946), spisovatel, 9A-10
 • Beaufort Edvard (1860 - 1941), nakladatel, 14-39
 • Bělčík Bruno (1924 - 1990), koncertní mistr České filharmonie, 6H-111
 • Bělohoubek Augustin ( (1847 - 1908), profesor chemie ČVUT, 10D-123
 • Bělský Václav (1819 - 1878), právník, primátor Prahy, 2A-21
 • Benda Břetislav (1904 - 1980), sochař, 3B-9, na hrobě jeho vlastní dílo
 • Beneš Josef (1905 - 1979), politik a probošt Vyšehradské kapituly, 14-kaple
 • Beneš Vincenc (1883 - 1979), ak. malíř, 2A-9
 • Benoniová Hana (1868 - 1922), herečka ND, 10C-74
 • Bican Josef (1913 - 2001) fotbalista
 • Bilianová Popelka (1862 - 1941), spisovatelka, autorka Pražských pověstí, žila v domku na Vyšehradě, 9D-92
 • Blachut Beno (1913 - 1985), pěvec ND, 14-37
 • Boháč Jan Nepomuk (1888 - 1968), hud. skladatel a probošt Vyšehradské kapituly, 14-kaple
 • Bradáč Karel (1918 - 1973), spisovatel, 11B-66
 • Bráf Albín (1851 - 1912), profesor národohospodářství KU, 14-10
 • Bráfová-Riegrová Libuše (1860 - 1930), manželka předešlého, dcera F. L. Riegra, 14-10
 • Branald Richard (1876 - 1950), herec, režisér, otec spisovatele Adolfa B., 11B-73
 • Branaldová Marie (1887 - 1962), herečka, matka spisovatele Adolfa B., 11B-73
 • Brauner František (1810 - 1880), právník, politik, 6H-100
 • Braunerová Augusta (1817 - 1890), mecenáška, žena předešlého, matka Zdenky B., první zpopelněná Češka, 6H-100
 • Braunerová Zdenka (1858 - 1934), malířka, 6H-100
 • Brdlík-Berlík Jan (1892 - 1972), sólista ND, 14-33
 • Brotánek Miroslav (1916 - 1987), malíř, 5E-84
 • Brož František (1896 - 1962), skladatel, 9A-21
 • Brož Josef (1904 - 1980), malíř, 2A-17
 • Brzková Terezie (1875 - 1966), herečka, 11B-47
 • Burian Emil František (1904 - 1959), režisér a hudební skladatel, 5CH-173
 • Burian Vlasta (1891 - 1962), herec,

Č

 • Čapek Josef (1887 - 1945), malíř a spisovatel, symbolický hrob v dáli, zemřel na pochodu smrti, 8A-27
 • Čapek Karel (1890 - 1938), spisovatel; návrh pomníku ve tvaru božích muk s otevřenou knihou a znakem Československé republiky je od Josef Čapka a O. Kerharta, 12B-47
 • Čech Svatopluk (1846 - 1908), spisovatel, na hrobě portrétní socha od Jakuba Obrovského, 15A-3
 • Čermák František (1822 - 1884), malíř, 5H-140
 • Černocký Bohuš (1902 - 1984), děkan Vyšehradské kapituly, 14-kaple
 • Černý Tomáš (1840 - 1909), právník, primátor Prahy, 9A-26
 • Červinková-Riegrová Marie (1854 - 1895), spisovatelka, překladatelka, dcera F. L. Riegra, 14-10

D

 • Deyl Rudolf ml. (1912 - 1967), herec, 6A-18
 • Deyl Rudolf st. (1876 - 1972), herec, 6A-18
 • Dobiáš Václav (1909 - 1978), hudební skladatel, 5E-68
 • Doucha František (1810 - 1884), básník, překladatel, 5B-33
 • Drahoňovský Josef (1877 - 1938), sochař, na hrobě umělcovo vlastní sousoší Rozhovor, 12A-32
 • Dvořák Antonín (1841 - 1904), skladatel, návrh hrobky a busta jsou dílem Ladislava Šalouna, 14-36

E

 • Ehrenberger Josef (1815 - 1881), spisovatel, kanovník Vyšehradské kapituly, 14-kaple
 • Emler Josef (1936 - 1899), historik, archivář hl. m. Prahy, 14-15

F

 • Fabiánová Vlasta (1912 - 1991), herečka ND, 6G-88b
 • Farský Josef (1851 - 1910), sídelní kanovník vyšehradský, 8A-18
 • Farský Josef (1826 - 1889), litograf, 2B-11
 • Fibich Zdeněk (1850 - 1900), hudební skladatel, návrh pomníku od Josefa Fanty, 6H-137
 • Fibichová Betty (1846 - 1901), sólistka ND, žena Zdeňka F., 6H-137
 • Fišar Vlastimil (1926 - 1991, herec, na hrobě plastika Olbrama Zoubka, 12A-21
 • Fischer Petr (1809 - 1892), smíchovský starosta, donátor a zakladatel Slavína, 2C-2
 • Folprecht Zdeněk (1901 - 1961), skladatel a dirigent ND, 10D-114
 • Forscheim J. O. (1843 - 1907), herec, nejstarší syn J. K. Tyla, 11A-39
 • Frič Josef Jan (1861 - 1945), botanik, zakladatel hvězdárny v Ondřejově, pomník od Josefa Fanty
 • Frič Josef Václav (1829 - 1890), básník, revolucionář 1848, 3D-24
 • Frída Bedřich (1855 - 1918), dramaturg ND, bratr Jaroslava Vrchlického, 12B-59
 • Frída Myrtil (1919 - 1978), filmový historik, 12B-59
 • Fučík Bedřich (1900 - 1984), liter. kritik, spisovatel, 6D-48
 • Fürst Jindřich (1873 - 1943), malíř, 13A-8

G

 • Glázrová Marie (1911 - 2000), herečka ND, žena Eduarda Hakena, 14-37
 • Groh František (1863 - 1940), prof. filologie KU, 5C-38
 • Groh Ludvík (1866 - 1941), probošt Vyšehradské kapituly, 14-kaple
 • Grund Antonín (1904 - 1952), liter. historik, editor Erbenova díla, 10A-2

H

 • Hais Týnecký Josef (1885 - 1964), spisovatel, 12B-33
 • Haken Eduard (1910 - 1996), operní pěvec ND, 14-37
 • Hálek Vítězslav (1835 - 1874), básník, 9A-26
 • Hanka Václav (1791 - 1861), básník, podezřelý z padělání Rukopisů královédvorského a zelenohorského, 6B-27
 • Henner Kamil (1895 - 1967), prof. neurologie KU, 14-30
 • Hermanová Ljuba (1913 - 1996), herečka, zpěvačka, 6G-88b
 • Herold Josef (1850 - 1908), intendant ND, 14-49
 • Heyduk Adolf (1835 - 1923), básník, návrh pomníku od Josefa Fanty, portrétní deska od Stanislava Suchardy, 3D-23
 • Heyrovský Jaroslav (1890 - 1967), prof. fyzikální chemie KU, nositel Nobelovy ceny za objev polarografie, pomník podle návrhu B. Hanáka, 13D-28
 • Hladík Karel (1912 - 1967), sochař, na hrobě vlastní pomník Katedrála, 8A-14
 • Hlaváček Bohumil (1872 - 1958), sochař, 5F-115
 • Hlobil Emil (1901 - 1987), skladatel, portrétní busta od H. Zaorálkové, 7A-44
 • Hnátek Antonín (1908 - 1978), malíř, 10C-75
 • Holý Miloslav (1897 - 1974), malíř, na náhrobku reliéf Smutek od Karla Lidického, 3D-26
 • Horáková Milada, dr. (1901 - 1950), právnička, politička, popravena komunisty, symbolický hrob s bílým náhrobkem od Svazu protifašistických bojovníků, 6A-1
 • Horník Forscheim F. (1853 - 1902) herec ND, 11B-62
 • Hořejší Jindřich (1886 - 1941), básník, překladatel, 10C-91
 • Hostomská Anna (1907 - 1995), spisovatelka a hudební publicistka, 7A-5
 • Hrubín František (1910 - 1971), básník, překladatel, 11A-28
 • Husa Václav (1906 - 1965), prof. historie KU, 13D-24

Ch

 • Chalabala Zdeněk (1899 - 1962), dirigent ND, 13A-10
 • Chittussi Antonín (1847 - 1891), malíř, na hrobě lidový kříž z jižních Čech, 12B-39

J

 • Jablonský Boleslav (1813 - 1881), básník, překladatel, na hrobě plastika Krista od Čeňka Vosmíka, 5B-31
 • Janota Otakar (1898 - 1969), prof. neurologie a psychiatrie KU, 2A-24
 • Jareš Jaroslav (1886 - 1967), malíř, tvůrce naší vlajky, 8B-35
 • Jelínek Hanuš (1878 - 1944), básník, překladatel, zeť Aloise Jiráska, na hrobě portrétní busta od Karla Lidického, 12A-14
 • Jelínková-Jirásková Božena (1880 - 1951), malířka, dcera A. Jiráska, manželka H. Jelínka, 12A-14
 • Jeřábek František Věnceslav (1836 - 1893), dramatik, portrétní reliéf a kříž od Josefa Maudra, 8B-63
 • Jeřábek Jan (1831 - 1894), spisovatel, intendant ND, pomník podle návrhu Josefa Fanty s plastikou Ukřižování od Ladislava Šalouna, 3A-1
 • Jireček Josef (1825 - 1888), liter. historik, 10D-108

K

 • Kainar Josef (1917 - 1971), básník, 9A-13
 • Kalaš Julius (1902 - 1967), hudební skladatel, 12A-31
 • Kaplický Václav (1895 - 1982), spisovatel, 6H-112
 • Karen Bedřich (1887 - 1964), herec ND, 10A-20
 • Karlach Mikuláš (1831 - 1911), probošt Vyšehradské kapituly, 14-kaple
 • Kašpar Adolf (1877 - 1934), malíř, 10A-3
 • Kauniczová Eleonora (1809 - 1898), šlechtična, B. Němcová jí věnovala Babičku, 3E-35
 • Klátil Franta (1905 - 1972), novinář, politik, zemřel ve Washingtonu, 6A-1
 • Klos Elmar (1910 - 1993), filmový režisér, 9D-83
 • Kočí František (1821 - 1904), děkan Vyšehradské kapituly, 14-kaple
 • Kočová Zuzana (1922 - 1988), herečka, 5CH-173
 • Kohout Jára (1904 - 1994), herec, komik, 7A-4
 • Konstantin Jan (1894 - 1965), člen opery ND, 7B-57
 • Kotas Jaroslav (1909 - 1981), malíř, portrétní plastika od J. Ducháčka, 6H-121
 • Kouřil Jaroslav (1913 - 1981), kanovník kapituly Všech svatých, profesor Cyrilo-Mětodějské bohoslovecké fak., 14-kaple
 • Kovařík Bohumil (1902 - 1975), kanovník Vyšehradské kapituly, 14-kaple
 • Kovařík František (1886 - 1984), herec, 11A-27
 • Krajina Vladimír (1905 - 1993), botanik a politik, zemřel v Kanadě, 6A-1
 • Kratochvíl Josef (1850 - 1921), spisovatel, 7A-6
 • Kriebel Zdeněk (1911 - 1989), básník, 14-16
 • Krolmus Václav (1787 - 1861), kněz, amat. archeolog, 5B-8
 • Křička Jaroslav (1882 - 1969), hudební skladatel, 5F-101
 • Kuhn Josef Tapin (1801 - 1866), kněz, buditel, 13A-1
 • Kulda Beneš Method (1820 - 1903), sběratel moravských pohádek a pověstí, 3A-6
 • Kurz Vilém (1872 - 1945), klavírní pedagog, prof. pražské konzervatoře, na hrobě plastika od Lumíra Šindeláře, 6H-131
 • Kuzma Novotný Josef (1900 - 1967), spisovatel, 9A-18
 • Kühn Jan (1891 - 1958), zakladatel a sbormistr dětského pěveckého sboru, 5B-9

L

 • Langer František (1888 - 1965), spisovatel, pomník se slunečními hodinami podle návrhu Františka Tröstra, 12B-44
 • Laudová-Hořicová Marie (1869 - 1931), herečka ND, 9D-83
 • Lenz Antonín (1829 - 1901), spisovatel a probošt Vyšehradské kapituly, 14-kaple
 • Lev Josef (1932 - 1898), pěvec ND, 5D-41
 • Levý Václav (1820 - 1870), sochař, na hrobě kopie jeho vlastní sochy sv. Jakuba, 2A-28
 • Lhota Zdeněk (1896 - 1926), první český letec, přeletěvší kanál La Manche, 6B-37
 • Lhotová Augusta (1877 - 1943), malířka, 6B-37
 • Liebscher Adolf (1857 - 1919), malíř, 15-H
 • Lindner Gustav Adolf (1828 - 1887), profesor UK, 5C-21
 • Loukota Jakub (1859 - 1934), spisovatel, 8A-5

M

 • Macan Karel Emanuel (1858 - 1925), hudební skladatel, zakladatel slepeckého tisku, 12A-4
 • Mácha Karel Hynek (1810 - 1836), básník, hrob přenesen r. 1939 z Litoměřic, 10D-126
 • Machotka Otakar (1899 - 1970), sociolog, jeden z vůdců Květnového povstání 1945, zemřel v USA, 6A-1
 • Maixner Vincenc(1888 - 1946), hudební skladatel a dirigent ND, pomník podle návrhu Antonína Barvitia s reliéfem od Josefa Václava Myslbeka, 5D-51
 • Majerník Cyprián (1909 - 1945), malíř, na hrobě socha Smutek od Karla Lidického, 9D-103
 • Malásek Jiří (1927 - 1983), hudební skladatel, 11A-13
 • Malypetr Jan (1815 - 1899), tvůrce českého tělovýchovného názvosloví, 6D-48
 • Marek Antonín (1785 - 1877), buditel, kněz, na hrobě portrétní busta od Josefa Drahoňovského, 10A-23
 • Mařák Julius (1832 - 1899), malíř, 6B-36
 • Mařáková Pepa (1875 - 1907), malířka, 6B-36
 • Mařánek Jiří (1891 - 1959), spisovatel, 5E-73
 • Mašková Hana (1949 - 1972), krasobruslařka, na hrobě torzo ženského těla od Jana Štursy, 9C-64
 • Matuška Waldemar (1932 - 2009), zpěvák populární hudby, 11-63
 • Mellanová Míla (1899 - 1964), herečka, zakladatelka divadla pro mládež, 14-58
 • Mocker Josef (1835 - 1899), architekt, 3E-41
 • Mráz Ladislav (1923 - 1962), pěvec ND, 5F-92
 • Mucha JIří (1915 - 1991), spisovatel, syn malíře Alfonse M., 5CH-151
 • Muzika František (1900 - 1974), malíř, pomník podle návrhu Milana Hegara, mušle od Jana Hány, 6H-124
 • Muž Stanislav (1896 - 1955), pěvec ND, 11B-68
 • Mužík Antonín (1845 - 1877), spisovatel, 5B-30

N

 • Nebeský Václav Bolemír (1818 - 1882), básník, překladatel, busta od Josefa Strachovského, 5D-47
 • Nedbal Karel (1888 - 1964), dirigent a hudební skladatel, 11A-29
 • Neff Vladimír (1909 - 1983), spisovatel, 5D-52
 • Nejedlý Vít (1912 - 1945), hudební skladatel, 5D-58
 • Němcová Božena (1820 - 1862), spisovatelka, portrét na náhrobku od V. Seidana, reliéfní plaketa od Tomáše Seidana, 2B-12
 • Neruda Jan (1834 - 1891), básník, 3D-25
 • Nezval Vítězslav (1900 - 1958), básník, pomník podle návrhu Josefa Frágnera, portrétní busta Otakar Švec, 5D-48
 • Novák Karel (1891 - 1955), sochař, 11A-24
 • Novák Ladislav (1872 - 1946), dramatik, na hrobě socha Matka Milosrdenství od Čeňka Vosmíka, 14-29
 • Nowak Vilém (1886 - 1977), malíř, 2C-4

O

 • Očadlík Mirko (1904 - 1964), profesor hudební vědy KU, 7A-5
 • Otčenášek Jaroslav (1909 - 1972), malíř, 5B-16
 • Ondříček František (1857 - 1922), houslový virtuos a skladatel, portrétní busta od Otakara Španiela, 5D-44
 • Ostrčil Otakar (1879 - 1935), hudební skladatel, portrétní busta od Karla Lidického, 6H-136
 • Otava Zdeněk (1902 - 1980), sólista ND, 5A-8
 • Otto Jan (1841 - 1916), makladatel, na hrobě busta od Josefa Václava Myslbeka, 14-50

P

 • Pašek Josef (1912 - 1983), probošt Vyšehradské kapituly, 14-kaple
 • Paur Jaroslav (1918 - 1987), malíř, 9A-24
 • Pecháček Vladimír (1909 - 1969), malíř, 3E-36
 • Pelantová Růžena (1886 - 1959), sociální a politická pracovnice, zemřela v New Yorku, 6A-1
 • Pelnář Josef (1872 - 1964), profesor interního lékařství KU, návrh pomníku od Františka Vahaly, sochařská výzdoba od Josef Palouše
 • Peroutka Ferdinand (1895 - 1978), publicista a spisovatel, řídil čs. vysílání Svobodné Evropy, zemřel v USA, VI-152
 • Pešek Ladislav (1906 - 1986), herec ND, 7A-45
 • Pešková-Švandová Eliška (1833 - 1895), herečka, 2A-13
 • Pichl Josef Bojislav (1813 - 1888), spisovatel a lékař, 5C-36
 • Podéšť Ludvík (1921 - 1968), hudební skladatel, na hrobě plastika Bílé tulipány od Vladimíra Preclíka, 8B-62
 • Podhorský Aleš (1900 - 1964), herec a režisér ND, 10D-108
 • Pokorný Karel (1891 - 1962), sochař, 3C-18
 • Pospíšil Jaroslav (1812 - 1889), knihtiskař a nakladatel, 8A-27
 • Preiss Jaroslav (1870 - 1946), národohospodář, řed. Živnostenské banky, portrétní busta od Karla Dvořáka
 • Preissová Gabriela(1862 - 1946), spisovatelka, 15H
 • Presl Jan Svatopluk (1791 - 1849), tvůrce čs. přírodovědného názvosloví, hrob sem přenesen z Olšan, 3E-34
 • Presl Karel Bořivoj (1794 - 1852), botanik a lékař, profesor KU, 3E-34
 • Průcha Jaroslav (1898 - 1963), herec ND, busta od Karla Hladíka, 6H-113
 • Purkyně Jan Evangelista (1787 - 1869), zakladatel experimentální fyziologie, pomník dle návrhu Jiřího Pacolda, sochařská výzdoba Antonín Popp, 5D-59
 • Purkyně Karel (1834 - 1868), malíř, 1A-28

Q

 • Quis Ladislav (1846 - 1913), básník, portrétní plaketa od R. Čermáka, 12B-52

R

 • Rada Vlastimil (1895 - 1962), malíř, náhrobek podle návrhu Otto Rothmayera, 9D-87
 • Rajská-Turnovská Anna (1822 - 1903), herečka, matka osmi dětí J. K. Tyla, 10C-75
 • Ráž Vladimír (1923 - 2000), herec ND, 11a-17
 • Rieger Bohuslav (1857 - 1907), profesor právnické fakulty KU, 14-10
 • Rieger František Ladislav (1818 - 1903), politik, zeť Františka Palackého, 14-10
 • Rieger Ladislav Svante (1916 - 1963), doktor matematicko-fyzikálních věd, 14-10
 • Roland František (1888 - 1967), herec ND, 6D-55
 • Rosůlek Jan (1900 - 1990), administrátor u sv. Michala v Podolí, 15-jeptišky
 • Rosůlková Marie (1901 - 1993), herečka, jeptišky-střed, v hrobce sester řádu Voršilek
 • Ruffer Vojtěch (1790 - 1870), historik Vyšehradu a probošt Vyšehradské kapituly, 14-kaple
 • Rybářová Jana (1936 - 1957), filmová herečka, zemřela sebevraždou, na hrobě plastika Zamyšlená od Jana Hány, 5H-141
 • Rypka Jan (1886 - 1968), profesor orientalistiky na KU, 10D-124

Ř

 • Řanda Čestmír (1923 - 1986), herec Divadla na Vinohradech, 10D-129

S

 • Sedláček Alois (1852 - 1922), herec ND, 10B-33
 • Sedláčková Anna (1887 - 1967), herečka ND, 10B-33
 • Sedláčková Marcella (1926 - 1969), herečka, 10B-33
 • Seeling Bernard Otto (1850 - 1895), sochař, 3D-22
 • Sequens František (1836 - 1896), malíř, 8A-28
 • Sekera Josef (1897 - 1972), spisovatel, 8A-12
 • Servít Zdeněk (1913 - 1986), profesor fyziologie KU, 10B-48
 • Scheinpflugová Olga (1902 - 1968), herečka ND, manželka Karla Čapka, 12B-47
 • Schwarzová Žofie (1854 - 1902), dcera Bedřicha Smetany, 7B-95
 • Schwarzenberg Vladimír M. A. (1909 - 1969), malíř, 3E-36
 • Schulz Josef (1840 - 1917), architekt, 15G
 • Skácelík František (1873 - 1944), spisovatel, 7B-83
 • Skopec Jindřich (1873 - 1924), archivář, 5A-1
 • Slavík Josef (1806 - 1833), houslový virtuos, 9D-97
 • Slavíková-Jordanová Anna (1877 - 1948), sopranistka ND, 7A-8
 • Smetáček Václav (1906 - 1986), dirigent, 7A-28
 • Smetana Bedřich (1824 - 1884), hudební skladatel, návrh pomníku od Josefa Fanty, C5-40
 • Srb Vladimír (1856 - 1916), primátor hl. m. Prahy, 15H
 • Srb-Debrnov Josef (1836 - 1904), hudebník, 11B-74
 • Srbová-Lužická Anna (1836 - 1920), spisovatelka, 15h
 • Stašek Bohumil (1886 - 1948), politik, probošt Vyšehradské kapituly, 6B-32
 • Strakatý Jan (1833 - 1891), herec, předseda Čs. divadelních ochotníků, 10C-72
 • Strakatý Karel (1804 - 1868), pěvec, první interpret písně Kde domov můj, 10C-72
 • Strnadel Josef (1912 - 1986), spisovatel, 10D-144
 • Stříž Antonín (1888 - 1960), překladatel, kanovník Vyšehradské kapituly, 14-kaple
 • Stupka František (1879 - 1965), dirigent České filharmonie, busta od Karla Otáhala, 11B-69
 • Suchánková-Mlynářová Anna (1888 - 1969), herečka ND, 14-45
 • Sucharda Stanislav (1866 - 1916), sochař, plastika vlastní, návrh pomníku od J. Machoně, 7A-3
 • Svátek Josef (1835 - 1897), spisovatel a historik, 8A-29
 • Svoboda Ludvík (1903 - 1977), profesor klasické filologie KU, 6H-107
 • Svobodová Blanka (1911 - 1960), emeritní členka opery ND, 6H-126
 • Svojsík Alois (1875 - 1917), cestovatel, 15G
 • Svojsík Antonín B. (1876 - 1938), zakladatel československého skautingu, busta od J. Ducháčka, 15G
 • Svojsík Gustav Armin (1879 - 1940), operní pěvec, 15G
 • Svolinský Karel (1896 - 1986), malíř, 5D-41
 • Svozilová-Votrubová Světla (1906 - 1970), herečka Divadla na Vinohradech, 8A-3
 • Sychra Vladimír (1903 - 1963), malíř, pomník Noc od Josefa Wagnera, 13B-15

Š

 • Šak Vladislav (1894 - 1977), dirigent a skladatel, 14-4
 • Šalda Ludvík (1887 - 1961), kamenosochař, portrétní reliéf od Bohumila Kafky, 6B-41
 • Šámal Přemysl (1867 - 1941), kancléř prez. Masaryka a Beneše, hlava odbojové organizace Politické ústředí, zahynul v berlínském vězení, 10A-2
 • Šebek Václav (1901 - 1980), lékař a porodník, 13A-2
 • Šíma Josef (1889 - 1970), papežský prelát, 6A-3
 • Šindler Valentin (1885 - 1957), herec - stréček Křópal, 15E
 • Šittler Eduard (1864 - 1932), archeolog, historik umění, kanovník Vyšehradské kapituly, 14-kaple
 • Škarda Jakub (1818 - 1894), právník, intendant ND, náhrobek a alegorické sochy od Antonína Poppa, 14-11
 • Škoda Jan Karel (1810 - 1876), spisovatel, pedagog, 5B-29
 • Šmeral Vladimír (1903 - 1982), herec Divadla na Vinohradech, 11A-15
 • Španiel Otakar (1881 - 1955), sochař a medailér, na náhrobku vlastní medaile s portrétem ženské hlavy, 3D-27
 • Šrámková Helena (1883 - 1974), malířka, 11A-30
 • Štěpán Václav (1889 - 1944), klavírista, skladatel, 6H-131
 • Štěpánek František (1912 - 1982), čestný předseda spolku Vltavan Praha, 5CH-145
 • Štěpánová-Kurzová Ilona (1899-1975), klavíristka, 6H-131
 • Štulc Václav (1814 - 1887), básník, překladatel, probošt Vyšehradské kapituly, 14-kaple
 • Švabinský Max (1873 - 1962), malíř, busta od Jana Štursy, 3C-19
 • Švanda ze Semčic Pavel (1825 - 1891), herec, zakladatel Švandovy arény, 2A-16

T

 • Tadra Ferdinand (1844 - 1910), historik, 15C
 • Taub Valtr (1907 - 1982), herec, 12B-40
 • Teige Josef (1862 - 1921), archivář a historik, 14-12
 • Teige Karel (1891 - 1965), profesor teoretické fyziky KU, 14-12
 • Teige Karel (1900 - 1951), spisovatel, kritik a teoretik umění, syn Josefa T., 14-12
 • Teigová Helena (1902 - 1986), překladatelka, manželka Karla T., 14-12
 • Tetauer František (1903 - 1054), spisovatel, 11B-64
 • Thein Hanuš (1904 - 1974), režisér a sólista opery ND, 6H-114
 • Toman Josef (1899 - 1977), spisovatel, nyní hrob Vlastimila, 12A-21
 • Träger Josef (1904 - 1968), herec a divadelní kritik, 8A-24
 • Tröster František (1904 - 1968), scénograf, na hrobě plastika z řeckého písmene omega od B. Hanáka, 7A-23
 • Třebízský Václav Beneš (1849 - 1884), spisovatel, pomník Žal od Františka Bílka, 5B-32
 • Turnovský Josef Ladislav (1838 - 1901), spisovatel a herec, spolupracovník J. K. Tyla, 10C-75
 • Tylová Eliška (1850 - 1907), herečka, dcera J. K. Tyla, 10C-75

U

 • Urban František (1868 - 1919), malíř, 11B-54
 • Urbanová-Zahradnická Marie (1868 - 1945), malířka, 11B-54

V

 • Vacek Karel (1902 - 1982), hudební skladatel, 1A-22
 • Vajs Josef (1865 - 1959), profesor slovanské filologie KU, 5B
 • Vajs Václav (1882 - 1948), spisovatel, děkan u sv. Jana na Skalce, 6H-109
 • Vaníček Bedřich (1885 - 1955), malíř, 7B-96
 • Vašata Rudolf Leo (1888 - 1953), hudební skladatel, 9D-106
 • Vávra Antonín (1847 - 1932), tenorista ND, 1A-18
 • Vávra Bohumil (1888 - 1968), herec, 2A-18
 • Vávra Jaroslav (1895 - 1960), herec Městských divadel pražských, 2A-18
 • Vávra Josef (1838 - 1912), spisovatel, 8A-12
 • Vávra Karel (1884 - 1931), herec a režisér Městských divadel pražských, 2A-18
 • Vávra Vincenc (1828 - 1873), starosta města Vinohrad, 2A-18
 • Vávrová Anna (1884 - 1970), sólistka ND, 2A-18
 • Vinařický Karel (1803 - 1869), spisovatel, básník, překladatel, kanovník Vyšehradské kapituly, 14-kaple
 • Vobišová Karla (1887 - 1961), sochařka, 6A-8
 • Vojtíšek Václav (1883 - 1974), profesor KU, archivář hl. m. Prahy, portrétní medailon na hrobě od K. Šejnosta, 11A-35
 • Vomáčka Boleslav (1887 - 1965), hudební skladatel, portrétní busta od L. Pichla, 6H-130
 • Vopravil Jaroslav St. (1917 - 1977), redaktor a spisovatel, předseda spolku Vltavan Praha, 5F-102
 • Vraštil Josef (1878 - 1944), historik a překladatel, člen Tovaryšstva Ježíšova, 5B-26
 • Vycpálek Ladislav (1885 - 1969), hudební skladatel, busta od Karla Lidického, 12A-24
 • Vydra václav (1876 - 1953), herec a ředitel ND, busta od Karla Dvořáka, 7A-14

W

 • Wiehl Antonín (1846 - 1910), architekt, pomník a reliéf Madony od A. Wiehla, 14-13
 • Wiesner Richard (1900 - 1972), malíř, plastika ženy od Josefa Wagnera
 • Wollmann Frank (1888 - 1969), slavista, 6H-106

Z

 • Zábranský Adolf (1909 - 1981), malíř, 5F-107
 • Záhorský Bohuš (1906 - 1980), herec Osvobozeneckého divadla a ND, manžel Vlasty Fabianové, 5D-53
 • Zákrejs František (1839 - 1907), spisovatel, literární kritik, 12A-12
 • Zálešák František (1890 - 1941), sochař, 10B-30
 • Zálešák Štěpán (1874 - 1945), sochař, plastika na biblický motiv od Š. Zálešáka, 9C-81a
 • Závada Vilém (1905 - 1982), básník, 6E-66
 • Zenkl Petr (1884 - 1975), politik, primátor hl. m. Prahy a místopředseda vlády, zemřel v USA, 6A-1
 • Zikmund František (1893 - 1955), malíř, portrétní busta L. Pichl, 6H-112
 • Zvěřina Josef (1913 - 1990), katolický publicista, čestný děkan, teologické fakulty KU, 15-jeptišky

Vyšehradský hřbitov je majetkem města. 25. 6. 1999 byl odhalen Pomník českým hercům, společný hrob herců bez rodin. Péčí Společnosti přátel kultury slova, která sehnala peníze na zbudování pomníku, a péčí přítele Vlasty Fabianové pana Milana Berana, který zakoupil a věnoval místo v blízkosti hlavního vchodu na hřbitov, mohl vzniknout pomník, který byl bezplatně předán do péče Herecké asociace. Architektonické řešení hrobky navrhl ing. arch. Vladimír Rybák a její výtvarnou podobu ztvárnil ak. sochař Jan Pichl. Pomník vysoký 2,2 m je z šedohnědé žuly. Na vrcholu je umístěn bronzový kříž, část divadelní opony a dvě masky jako symbol divadla. Hrobka s dvěma kójemi pro 15 uren je zakryta deskami, na kterých se zlatým písmem vyrývají jména pohřbených. Jako první sem byla v r. 1999 uložena herečka Vlasta Fabiánová a v r. 2000 herečka a zpěvačka Ljuba Hermanová.

V oddělení, pro veřejnost nepřístupné části hřbitova, jsou hroby řádových sester voršilek, bartolomějek, redemptoristek.

nahoru

Kontakt

Vyšehradské sady, K Rotundě 1
Praha 2 – Vyšehrad 120 00
Web: http://www.hrbitovy.cz, http://www.slavin.cz

nahoru

Návštěvní doba

 • leden - únor           8 - 17
 • březen - duben      8 - 18
 • květen - září          8 - 19
 • říjen                       8 - 18
 • listopad, prosinec  8 - 17

nahoru


Fotogalerie

Přeskočit na hlavní menu