Přeskočit na obsah

Jazykové verze

17. 07. 2019
Oblačno

Hlavní navigace


Top památky - Židovské Město

Židovské Město pražské, založeno v místech mezi Karlovým mostem a Staroměstským náměstím, bylo nejvýznamnější židovskou obcí v českých zemích. Postupem let se původní osada vyvinula v Židovské Město s vlastní samosprávou a soudnictvím. Dnes se tato část města nazývá Josefov. Mimořádný význam obce spočíval vedle její početnosti a kulturního i hospodářského bohatství také v tom, že až do poloviny 17. století zastupovala ve vztahu k panovníkovi a zemským úřadům všechny ostatní židovské obyvatele Čech.

Přestože museli být pražští Židé uzavřeni v ghettu, omezit svůj kontakt s křesťany jen na obchod a označit své šaty znamením, prosperovali a přitahoval mnoho přistěhovalců z celé Evropy. Židovské město pražské se tak svého času stalo největším židovským sídlištěm v Evropě. Ekonomickým a kulturním centrem. Pražští Židé za to vděčili zejména českým panovníkům, kteří jim za výhodné půjčky poskytovali řadu privilegií a ochranu. Svědectvím vysokého postavení obce byla stavba Staronové synagogy v poslední třetině 13. stol., kterou provedli kameníci královské huti. Dnes je to nejstarší dochovaná synagoga v Evropě a stále slouží duchovním účelům.

Po útiscích a vyhnání veškerých Židů z Prahy následoval zlatý věk židovského ghetta. Tím bylo panování Rudolfa II. na přelomu 16. a 17.století. Vrátil se hospodářský a kulturní rozkvět, byla potvrzena židovská privilegia. Několikanásobně vzrostl počet obyvatel a hodně se stavělo. V té době byly postaveny synagogy Maiselova, Pinkasova a Vysoká. Také radnice a mnoho dalších soukromých i veřejných budov. Rozvíjely se služby a řemesla. V Praze působily známé talmudistické školy, vznikala tu význačná literární a vědecká díla, pracovaly tu hebrejské tiskárny. S tímto obdobím je spjata řada osobností židovské kultury a vědy, mj. kronikář David Gans, rabbi Jehuda Livi ben Becalel, zvaný Löw, známý jako stvořitel legendárního Golema, dvorní Žid a finančník Rudolfa II., nejbohatší muž Prahy, mecenáš a stavitel ghetta Mordechaj Maisl, astronom Josef Šelomo Delmediga a Jakob Baševi, který byl povýšen jako první Žid v habsburské monarchii do šlechtického stavu. Všichni jsou pohřbeni na Starém židovském hřbitově. Silné a lidnaté ghetto se stalo hlavním městem diaspory a nazývalo se Em be Jisrael. Tehdy dostoupalo pražské ghetto svého vrcholu a začal postupný pád. Ještě v průběhu 17. století bylo stiženo epidemií moru a vyhořelo. Sice brzy vyrostlo znovu, ale v 18. století muselo čelit politice státního antisemitismu.

Za vlády Marie Terezie byli Židé ve 40. letech 18. století vypovězení ze země. Jejich postavení se znovu zlepšilo až po reformách Josefa II., ale paradoxně jeho reformy a revoluční rok 1848, kdy získali Židé plnou politickou rovnoprávnost a mohli se svobodně stěhovat mimo ghetta, znamenal postupný úpadek pro Židovské Město v Praze. Zámožnější Židé se hned začali stěhovat do lepších čtvrtí a bývalé ghetto se proměnilo ve čtvrť chudiny, bez ohledu na náboženskou víru.  Židovská čtvrť byla začleněna mezi pražská města roku 1850 a na paměť císaře Josefa II. byla nazvána Josefov. Čtvrť začala rychle chátrat a stala se útočištěm kriminálních živlů. Pražský magistrát proto v 90. letech 19. století, přes odpor odborné veřejnosti, rozhodl o asanaci takřka celého ghetta. Praha tak přišla o unikátní architektonický celek. Byla zbourána řada synagog, soukromých domů a paláců. Ze starého židovského města se tak do současné doby dochovalo pouze šest synagog (Staronová, Klausová, Pinkasova, Maiselova, Španělská a Vysoká), Starý pražský hřbitov a barokní radnice. Ale i tento pouhý zlomek, který zbyl, patří k nejvzácnějším židovským památkám Evropy. V roce 1906 bylo založeno Židovské muzeum, které dostalo za úkol zachránit historické a umělecké památky ze zbořených domů a synagog. Pražské muzeum je vedle jeruzalémského nejvýznamnějším a co do sbírek největším světovým židovským muzeem.

nahoru

Kontakt

Židovské muzeum v Praze
U Staré školy 1, Praha 1 - Staré Město/Josefov 110 00
tel: 222 749 211
e-mail: office@jewishmuseum.cz
web: http://www.jewishmuseum.cz

Rezervační centrum
U Starého hřbitova 3a, 110 00 Praha 1
tel. 222 317 191
e-mail: rezervacni.centrum@jewishmuseum.cz

nahoru

Návštěvní doba

 

 • návštěvní doba objektů Židovského muzea

1. leden - 29. březen: ne - pá 9 - 16. 30
31. březen - 25. říjen: ne - pá  9 - 18
27. říjen - 31. prosinec: ne - pá 9 - 16. 30
zavírací den: sobota a židovské svátky

Staronová synagoga:
listopad - březen: ne - pá 9 - 17
duben - říjen: ne - pá 9 - 18
v pátek se synagoga se uzavírá hodinu před začátkem šabatu
zavírací den: sobota a židovské svátky

Židovské svátky 2013:
15.- 16.4., 21. - 22. 4., 3. - 5. 6., 5. 8., 24. - 26. 9., 3. 10., 8. - 10. 10., 15. - 17. 10., 16. 12., 24. 12., 1. 1. 2015 otevřeno od 11 h.

nahoru

Vstupné

 • Prohlídkový okruh ŽMP zahrnuje celkem 7 objektů:

- Maiselova synagoga - expozice o nejstarších dějinách Židů v českých zemích
- Pinkasova synagoga - Památník českých a moravských Židů zavražděných nacisty, výstava unikátních dětských kreseb z Terezína
- Klausová synagoga - expozice o židovských tradicích a zvycích
- Obřadní síň - expozice o židovských tradicích a zvycích
- Španělská synagoga - expozice představující novější židovské dějiny na našem území, expozice synagogálního stříbra
- Galerie Roberta Guttmanna - dočasné výstavy
- Starý židovský hřbitov

Vstupné:
Vstupenka do ŽMP platí 7 dní, je určena pouze pro jednotlivce a rodiny bez možnosti opakovaného vstupu do jednotlivých objektů. Samostatné vstupenky do jednotlivých objektů se neprodávají. Vstupné se platí před zahájením prohlídky u jedné z pokladen jednotlivých synagog nebo v Rezervačním centru. Zlevněná vstupenka pro skupiny platí 1 den.

 • dospělí 300 Kč
 • děti 6-15 let a studenti 200 Kč
 • děti do 6 let zdarma
 • rodina (2 dospělí, až 4 děti, děti do 6 let zdarma): dospělí 300 Kč, každé dítě 100 Kč
 • držitelé průkazu ZTP, ZTP-P a jejich cizích ekvivalentů + 1 doprovod 50 Kč

Zlevněný vstup pro držitele Opencard:
Sleva se poskytuje ve výši 60% ze základního vstupného, tedy 120 Kč pro dospělého, 80 Kč pro děti, studenty a seniory, rodinné vstupné 2 dospělí a 1 až 4 děti (přičemž 2. až 4. dítě je zdarma) je 320 Kč

Další slevy - podmínky a výše poskytnutí
- pro držitele Prague card
- pro držitele zákaznické karty Pražské plynárenské, a.s.
- klienty České spořitelny (Bonus program) - podmínky poskytnutí na www
- volný vstup pro držitele průkazek AMG, ICOM, ICOMOS, Zväzu muzeí na Slovensku a pracovníkům NPÚ do stálých expozic ŽM je umožněn pouze po vyzvednutí volné vstupenky v Rezervačním centru

 • Staronová synagoga - (památka spravovaná Židovskou obcí v Praze)

 • dospělí 200 Kč
 • děti 6-15 let a studenti 140 Kč
 • děti do 6 let zdarma
 • rodina (2 dospělí, až 4 děti, děti do 6 let zdarma): dospělí 200 Kč, každé dítě 70 Kč
 • držitelé průkazu ZTP, ZTP-P a jejich cizích ekvivalentů + 1 doprovod 35 Kč

Po předložení této vstupenky je možné získat zlevněné vstupné při návštěvě Jeruzalémské synagogy
(pouze duben až říjen od 11 - 17 h)

 • Všechny židovské památky pražského Židovského Města
  (tj. objekty ŽMP + Staronová synagoga + sleva do Jeruzalémské synagogy)

 • dospělí 480 Kč
 • děti, studenti do 26 let 320 Kč
 • děti do 6 let zdarma
 • rodina (2 dospělí,až 4 děti, děti do 6 let zdarma): dospělí 480 Kč, každé dítě 160 Kč
 • držitelé průkazu TP, ZTP-P a jejich cizích ekvivalentů + 1 doprovod 85 Kč

 

 • Zvýhodněná prohlídka Galerie Roberta Guttmanna rozšířená o prohlídku Španělské synagogy

 • dospělí 70 Kč; děti 6-15 let, studenti, důchodci 50 Kč; děti do 6 let zdarma

Vstupenky do všech objektů lze zakoupit ve všech pokladnách ŽMP a v obchodě naproti vstupu do Staronové synagogy. lze platit v Euro. Fotografovat (ne video) lze pouze na Starém židovském hřbitově: 40 Kč

Programy pro školy
Vstupné do Židovského muzea a Staronové synagogy pro školy:
pouze prohlídka 60 Kč, prohlídka s průvodcem 80 Kč
pedagogický doprovod platí stejné vstupné jako studenti
v případě rezervace se připočítává rezervační poplatek 10% z ceny vstupenky
Vzdělávací program (přednáška, dílna) doplněný prohlídkou s odborným výkladem pouze na objednání (Oddělení pro vzdělávání a kulturu)

Prohlídky v rámci speciálního programu ŽM k výchově proti antisemitismu v ČR:
v češtině s průvodcem každou neděli a o státních svátcích od 14 hod. Školy a další organizované skupiny si mohou prohlídku zajistit v dohodnutou dobu prostřednictvím Rezervačního centra

 • Objekty Židovského muzea:
  dospělí 95 Kč; děti 6 - 15 let, studenti, důchodci 55 Kč; děti do 6 let let zdarma
 • Všechny židovské památky pražského Židovského Města
  dospělí 130 Kč; děti 6-15 let a studenti 80 Kč; děti do 6 let zdarma

Bezbariérový přístup: Španělská synagoga, Maiselova synagoga, vstup na Starý židovský hřbitov (z ulice U Starého hřbitova)

nahoru


Fotogalerie

Přeskočit na hlavní menu