Přeskočit na obsah

Jazykové verze

17. 07. 2019
Oblačno

Hlavní navigace


Top památky - Prašná brána

Prašná brána, jedna z nejvýraznějších památek pozdně gotické Prahy, byla postavena na místě zchátralé původní brány Horské, zvané Odraná, pocházející z 1. pol. 13. století. Prašnou branou vstupovala do města jedna z hlavních silnic přicházející z východních Čech, zejména z Kutné Hory.
Tudy také vcházely na území města korunovační průvody českých králů. Prašná brána tak zahajuje Korunovační či Královskou cestu na Pražský hrad.

Základní kámen byl položen v roce 1475, stavbu řídil stavitel Václav, od roku 1478 Matěj Rejsek, který zčásti provedl i bohatou sochařskou výzdobu. Věž byla založena na dně hradebního příkopu cca 9 m pod dnešním terénem. Později byl příkop zasypáván, po založení Nového Města ztratil svůj význam, a zmizel i most vedoucí k průjezdu. Od roku 1488 zůstala brána nedokončena zřejmě proto, že královská rezidence přesídlila ze Starého Města opět na Hrad. Další stavební práce byly obnoveny až roku 1592 za primátora Krocína z Drahobejle, kdy byl vybudován nový vchod a točité schodiště (používá se dodnes). Předtím byl přístup pouze pavlačí z Královského dvora. Dnešní název Prašná (původně Nová) se používá od začátku 18. století, kdy brána sloužila jako skladiště střelného prachu.

Roku 1757 byla poškozena pruskou střelbou a roku 1817 byla odstraněna všechna poškozená plastická výzdoba. Roku 1823 byly na věži umístěny hodiny, později odstraněny. Dnešní stav pochází z let 1875-86, kdy byla Prašná brána restaurována a dostavěna v pseudogotickém stylu arch. Josefem Mockerem za spolupráce významných českých sochařů např. Bohuslava Schnircha a Ludvíka Šimka. První patro zaklenul stavitel hvězdovou klenbou, druhé patro síťovou klenbou. Průjezd má síťovou klenbu a brána je zakončena ochozem a dlátovou střechou. První patro ze strany Celetné zdobí sochy Jiřího z Poděbrad a Vladislava II., z druhé strany Přemysla Otakara II. a Karla IV. Sochy králů jsou obklopeny znaky zemí, kterým vládli. V rozích jsou alegorie panovnických ctností. Nad sochami panovníků jsou okřídlení andělé a na čtyřech rohových sloupech lev se znakem Starého Města pražského. Ve výši druhého patra jsou sochy českých patronů a světců, v jejich středu na východní straně Kristus, na západní straně Panna Maria s dítětem. Průčelí do Celetné ulice nese sochy Adama a Evy, protilehlé průčelí sochy sv. Petra a Pavla. U cimbuří jsou znaky českých královských měst. Nad průjezdem na východě je poprsí rytíře s páskou s latinským nápisem s tímto významem: Hle, Praha. Poctivým jsem matkou, podvodným macechou; tito nechť prchají a přicházejí ti, kdož sami od sebe chtějí dobro. Na západní straně poprsí Matěje Rejska, který drží pásku s touto latinskou prosbou: Ó měšťane, odpusťte nehodným lidem žijícím bez zákona, působiti násilí mě, nádobě ušlechtilé. Na straně sousedící s Obecním domem jsou zbytky gotické plastické výzdoby představující lehce pohoršlivé výjevy. Ze strany od Obecního domu je mezi poschodími zvláštní arkýř, který sloužil jako klozet. Břidlicová střecha se čtyřmi nárožními 6 m vysokými věžičkami je u ochozu poseta nejrůznějšími podpisy návštěvníků, nejstarší pocházejí z roku 1821 a 1844.

Generální oprava byla provedena v letech 1961-63, dílčí rekonstrukce sochařské výzdoby v roce 1992.
Prašná brána je vysoká 65 metrů, vyhlídkový ochoz je ve výšce 44 metrů, točité schodiště má 186 kamenných stupňů.

nahoru

Kontakt

Na Příkopě, Praha 1 - Staré Město 110 00
Telefon: 724 911 461
Web: http://www.muzeumprahy.cz

nahoru

Návštěvní doba

 • říjen, březen:    po - ne 10 - 20
 • listopad - únor: po - ne 10 - 18
 • duben - září:     po - ne 10 - 22

celoroční provoz
pondělní provoz

nahoru

Vstupné

 • Dospělí: 90 Kč, sleva po předložení Opencard 10 %, dospělý návštěvník ve skupině od 10 osob 20% sleva
 • Děti od 6 do 15 let, studenti od 15 do 26 let (doklad o studiu), důchodci od 65 let: 65 Kč (s Opencard 59 Kč)
 • Děti od 3 do 6 let, invalidé ZTP, ZTP+P: 25 Kč
 • Rodinné vstupné (2 dospělí + až 4 děti): 250 Kč
 • Skupina žáků (min. 10 osob) ZŠ a SŠ: 30 Kč/os., mateřské školy: 10 Kč/os.
 • Pedagogický dozor zdarma
 • Zvláštní vstupné po předložení průkazu: zaměstnanci Magistrátu, Městské policie a držitelé Senior pasu či Senior Opencard 1 Kč

Společná vstupenka:

Základní vstupné / Snížené / Rodinné vstupné

 • Kamenné věže (platí 3 měsíce) 300 / 200 / 800 Kč
  (Svatomikulášská městská zvonice, Malostranská mostecká věž, Staroměstská mostecká věž a Prašná brána)
 • Pražské věže (platí 3 měsíce) 480 / 300 / 1100 Kč
  (Petřínská rozhledna + Zrcadlové bludiště + Kamenné věže)
 • Muzeum hlavního města Prahy (platí 3 měsíce, pro skupiny 1 týden) 580 / 350 / 1300 Kč
  (Pražské věže + hlavní budova muzea + Podskalská celnice Na Výtoni + Zámecký areál Ctěnice)

K zakoupení v pokladnách uvedených objektů
Prodej vstupenek končí 30 minut před uzavřením

délka prohlídky: cca 30 - 40 minut

nahoru

Expozice

autentické historické interiéry věže

nejbližší stanice MHD: Náměstí Republiky

majitel: Hlavní město Praha
správce: Muzeum hl.m.Prahy

 

nahoru


Prašná brána

Přeskočit na hlavní menu